O nama

AUDIOLAB D.O.O osnovan je 2011. godine u Kragujevcu sa delatnošću prodaje najsavremenijih slušnih aparata, bavimo se štelovanjem, izradom individualnih oliva, i antifona kao štitnika od buke. Pored toga, posedujemo servis za popravku slušnih aparata svih proizvodjača.O sluhu

Ljudsko uvo je jedno malo čudo. Jedinstveno je kao i otisak prsta i dizajnirano je da detektuje, prepozna i razlikuje milione zvukova iz našeg okruženja, čak i u najtežim uslovima.

Čulo sluha je filogenetski najmladje, nastalo je od čula ravnoteže u unutrašnjem uhu, kada su kičmenjaci počeli živeti u vazdušnoj sredini (vodozemci, gmizavci, ptice i sisari).Postepenim razvojem, čulo sluha je sticalo sve veći značaj sve do čoveka gde ima nezamenjivu ulogu u komunikacji i formiranju ličnosti.


O sluhu

Shine Rev 4M
Nevara I
Neo 102, 112
Inizia 1 N