Tipovi oštećenja sluha

Prema mestu koje je zahvatilo oštećenje sluha delimo ih na:

  • Konduktivno oštećenje sluha;
  • Senzorineuralno oštećenje sluha;
  • Mešovito oštećenje sluha.

Konduktivno oštećenje

Ovo oštećenje sluha nastaje zbog izostale ili nepotpune funkcije sprovodnog aparata čula sluha (spoljašnje i srednje uvo). Nije trajni gubitak sluha, moguće je lečenje.Senzorineuralno oštećenje

Javlja se u unutrašnjem uvu, prilikom oštećenja nervnih vlakana – treplji u kohlei (kohlearno oštećenje), ili na putu do mozga, kada se ošteti slušni živac (retrokohlearno oštećenje).
Kod staračke gluvoće najčešće je oštećen slušni živac i onemogućeno je slanje zvučne informacije do mozga. Nije moguće lečenje.Mešovito oštećenje

Ovo oštećenje sluha je prouzrokovano kombinacijom problema u srednjem i unutrašnjem uvu (kombinacija konduktivnog i senzorineuralnog oštećenja).

mesovito_ostecenje.png