Jedno ili dva slušna pomagala?

love_hearing_aids.jpg

Slušanje na oba uha pomaže u odredjivanju smera odakle zvuk dolazi (lakalizacija zvuka) i bolja je razumljivost govora  u bučnim sredinama. To je isto kao i kod nošenja naočara, uvek ih nosimo na oba oka!

Pored lokalizacije zvuka i boljeg razumevanja govora, podešavanje pomagala na oba uha omogućuje stvaranje ispravnog, uravnoteženog zvuka, tako da osobe sa oštećenim sluhom imaju osećaj ravnoteže izmedju zvukova koji dolaze sa leve i desne strane.

Vrlo je važno na vreme početi sa nošenjem slušnog pomagala!!!