Prednosti nošenja slušnog aparata

Hearing-aid-image-1Opt.jpg

Osnovna funkica slušnog pomagala je da što više nadoknadi oštećen sluh.
Većina slušnih pomagala se može podešavati putem računara, tako da odgovara svakom korisniku zasebno. Podešavanje slušnog aparata je nelinearno (drugačije je pojačanje za meke i glasne zvukove), te je podeljeno na nekoliko frekvencijskih kanala. To omogućava optimalnu nadoknadu gubitka sluha u različitim zvučnim okolinama, npr. govor i muzika.

Za većinu tipova oštećenja sluha, slušna pomagala mogu znatno unaprediti čujnost okolnih zvukova isto kao i komunikaciju sa drugima. Ona omogućavaju svojim korisnicima normalnu komunikaciju sa drugim ljudima u svakodnevnim životnim situacijama. Iako imaju gubitak sluha, mnogi korisnici pomagala mogu se baviti raznim aktivnostima kako žele. U isto vreme, slušno pomagalo ima veliki broj pomoćnih funkcija, poput usmerenosti na govor uz potiskivanje buke.
Ali je potrebno znati da slušno pomagalo ne može u vratiti sluh!