O slušnim aparatima

Slušna pomagala postoje već duži niz godina, od njih su najčešći aparati za vazdušnu provodljivost. Danas se koristi digitalna tehnologija, pa ovi aparati imaju velike mogućnosti. Oni su, u stvari, mali računari za obradu zvuka.

Uloga slušnih aparata je da pojača upravo one frekvencije koje su najviše oštećene.

Svi ovi aparati mikrofonom prime zvuk, obrade ga i tako odgovarajuće pojačan emituju u spoljašnji slušni hodnik.

Slušni aparati visokog kaliteta imaju program za potiskivanje pozadinske, neprijatne buke, a pojačavaju i izdvajanju govor. Takodje, poseduju i program za koncentraciju zvuka samo na telefon, potiskivanjem ostalih zvukova.


Tipovi slušnih pomagala

  • Zaušno slušno pomagalo BTE (Behind The Ear) – ovaj aparat se nalazi iza uha, a zvuk se od njega prenosi putem cevi i olive u uho i time se prima zvuk; 
  • U uhu ITE (In The Ear) – ovo slušno pomagalo je relativno veliko, i ispunjava deo spoljašnjeg uva (školjku);  
  • U kanalu ITC (In The Canal) – Samo mali deo vidljiv je u spoljašnjem uhu, nema nastavak u gornjem delu ušne školjke; 
  • Potpuno u kanalu CIC (Completely In The Canal) – Ova vrsta slušnog pomagala je smeštena direktno u slušnom kanalu, i jedva je primetna spolja.


Prednosti nošenja slušnog aparata

Osnovna funkica slušnog pomagala je da što više nadoknadi oštećen sluh.
Većina slušnih pomagala se može podešavati putem računara, tako da odgovara svakom korisniku zasebno. Podešavanje slušnog aparata je nelinearno (drugačije je pojačanje za meke i glasne zvukove), te je podeljeno na nekoliko frekvencijskih kanala. To omogućava optimalnu nadoknadu gubitka sluha u različitim zvučnim okolinama, npr. govor i muzika.

Za većinu tipova oštećenja sluha, slušna pomagala mogu znatno unaprediti čujnost okolnih zvukova isto kao i komunikaciju sa drugima. Ona omogućavaju svojim korisnicima normalnu komunikaciju sa drugim ljudima u svakodnevnim životnim situacijama. Iako imaju gubitak sluha, mnogi korisnici pomagala mogu se baviti raznim aktivnostima kako žele. U isto vreme, slušno pomagalo ima veliki broj pomoćnih funkcija, poput usmerenosti na govor uz potiskivanje buke.
Ali je potrebno znati da slušno pomagalo ne može u vratiti sluh!

Jedno ili dva slušna pomagala?

Slušanje na oba uha pomaže u odredjivanju smera odakle zvuk dolazi (lakalizacija zvuka) i bolja je razumljivost govora  u bučnim sredinama. To je isto kao i kod nošenja naočara, uvek ih nosimo na oba oka!

Pored lokalizacije zvuka i boljeg razumevanja govora, podešavanje pomagala na oba uha omogućuje stvaranje ispravnog, uravnoteženog zvuka, tako da osobe sa oštećenim sluhom imaju osećaj ravnoteže izmedju zvukova koji dolaze sa leve i desne strane.

Vrlo je važno na vreme početi sa nošenjem slušnog pomagala!!!