Kompanija je nastala 1977. godine u Herfordu, Nemačka. Njihovi eksperti konstantno rade na tome da proizvedu što bolja pomagala koja mogu unaprediti iskustvo slušanja. Ispuniti želje i individualne potrebe korisnika da bolje čuju je jedan od glavnih ciljeva ove kompanije.

Osim u Nemačkoj, prisutni su u jos 45 zemalja sveta, uključujući i našu.


Audioservice - Premium klasa

Duo 12 G4

Duo 12 G4

Sina 16 G4

Sina 16 G4

Audioservice - Srednja klasa

HP 4 G3

HP 4 G3

Ida Hype 6 G3

Ida Hype 6 G3

Audioservice - Ekonomik klasa

Volta P M

Volta P M

Volta XS C

Volta XS C