Kako rešiti problem

your-first-hearing-aid-fitting-what-to-expect-1411769332668-1140x410.jpg

Sprečite oštećenje sluha

Danas su dostupna mnoga sredstva za zaštitu sluha, počev od običnih antifona od pamučnih materijala, pa do štitnika od buke sa ugrađenim specijalnim filterima za određene nivoe buke koji smanjuju buku do prijatnog nivoa i istovremeno omogućavaju komunikaciju u bučnim okruženjima.


Kako oštećenje sluha utiče na vaš svakodnevni život?

Osoba kojoj je dijagnostifikovano oštećenje sluha retko kad zna lokaciju oštećenja u slušnom sastavu, ali će osetiti da slušanje ne funkcioniše kao pre. Svakodnevne situacije mogu postati vrlo teške:

  • Ono što je rečeno može biti pogrešno shvaćeno;
  • Govor drugih ljudi postaje nejasan;
  • Vrlo je teško razumeti šta kaže unučad;
  • Često se ne čuje zvono na vratima ili telefon;
  • Ne čuju se zvukovi iz prirode;
  • Ne čuje se jasno izgovoreno preko telefona;
  • Televizor ili radio se moraju pojačati;
  • Primećuje se da su brojni svakodnevni zvuci potpuno nestali.


Šta možete uraditi

Kada oštećenje sluha postane očigledno, javite se ORL lekaru, koji odlučuje da li je potreban slušni aparat. ORL lekar upućuje pacijenta na specijalistu za medicinsku brigu o sluhu i probleme sa sluhom.

Kako rešiti problem?

Postoje mnogi načini da se pomogne osobama sa oštećenim sluhom. Samo u manjem broju slučajeva poboljšanje se može postići lečenjem lekovima ili operacijom, dok ljudi uglavnom rešenje za svoje probleme sa sluhom nalaze u nošenju slušnih aparata.DODJITE KOD NAS DA REŠIMO PROBLEM I UČINIMO VAŠ SLUH BOLJIM!