Stepen oštećenja sluha

Hearing-Loss-847x410.jpg

Svetska Zdravstvena Organizacija je dala klasifikaciju oštećenja sluha u odnosu na stepen oštećenja:

 • Očuvan sluh/laka nagluvost (do 20 dB) – kod ovih osoba nesmetan je razvoj govora i komunikacije;
 • Srednja nagluvost (do 40dB) – osoba teško čuje govor na velikoj udaljenosti;
 • Teška nagluvost (do 60 dB) – Komunikacija je moguća uz pojačan intenzitet glasa ili slušni aparat;
 • Vrlo teška nagluvost (do 90 dB) – Komunikacija skoro nemoguća bez aparata;
 • Totalna gluvoća (preko 90 dB) - Potpuni gubitak sluha, komunikacija otežana i sa aparatom.


Uzroci oštećenja sluha u odnosu na vreme nastanka oštećenja:

U odnosu na vreme kada je oštećenje sluha nastalo, dele se na:

 • Kongenitalno (urodjeno);
 • Postnatalno (stečeno nakon rodjenja). Ova oštećenja se jos dele i na prelingvalna (nastala pre razvoja govora) i postlingvalna (nastala nakon razvoja govora).


Kongenitalno (urodjeno) uzroci:

 • Infekcije tokom trudnoće (boginje, citomegalovirus);
 • Ototoksični lekovi korišćeni tokom trudnoće(garamicin);
 • Komplikacije pri porodjaju (infekcije, asfikcija ploda, mrtvorodjenost);
 • Poremećaji mozga ili nervnog sistema;
 • Genetski sindromi;
 • Porodična (genetska) gluvoća.


Postnatalno (stečeno) uzroci:

 • Infekcija srednjeg uha;
 • Perforacija bubne opne;
 • Hronični sekretorni otitis (upala srednjeg uha);
 • Povrede glave;
 • Ototoksični lekovi koji izazivaju oštećenje sluha;
 • Bolesti poput otoskleroze, Majnerove bolesti i drugo.


Pored rano nastale gluvoće, postoje i one koje su nastale u kasnijem periodu života. Najčešći uzroci za to mogu biti: buka, slušna trauma, dejstvo ototoksicnih lekova, stres, i kao najčešći vid kasnije nastalog oštećenja – Staračka gluvoća (Prezbiakuzija).

Oštećenje sluha bukom

Duža izloženost stalnoj ili iznenadnoj buci može dovesti do bukom prouzrokovanog oštećenja sluha. I veoma jak, iznenadan zvuk može trajno oštetti sluh. Simptomi su nerazumevanje govora, često praćen zujanjem (tinitus) u zahvaćenom uhu. Ako je eksplozija ili pucanj razlog nastanka oštećenja, onda je najčešće zahvaćeno jedno uvo – ono koje je bilo sa strane izvora zvuka.

Oštećenje sluha od stresa

Fenomen naglog gubitka sluha koji se javlja zajedno sa zujanjem u ušima (tinitus) i/ili sa osećanjem pritiska, napadima vrtoglavice (vertigo), dešava se obično ujutru, bez ikakvog upozorenja i najčešće na samo jednoj strani, a sluh može biti smanjen skoro u potpunosti.

hearing_loss.jpg.size.custom.crop.1086x722.jpg

Starosno oštećenje sluha (Presbiakuzija)

Od 40-te godine naš sluh polako počinje da slabi. Dolazi do postepenog propadanja slušnih ćelija u unutrašnjem uvu koje može dovesti do značajnog oštećenja sluha. Dakle, ovde se ne radi o bolesti, već o normalnom slabljenju sluha, uslovljeno staračkim promenama. Obično prvo zahvata visoke frekvencije, pa sa pogorsanjem zahvata i ostalo.Od simptoma se javlja nerazumevanje govora, i ponekad zujanje u ušima. Osoba traži da se govori jače, a kada to učinimo, reći će nam da mnogo glasno govorimo. Lečenje nije moguće. Poboljšanje razumevanja govora se postiže nošenjem slušnih aparata.

Oštećenje sluha bukom

buka1.jpg
Duža izloženost stalnoj ili iznenadnoj buci može dovesti do bukom prouzrokovanog oštećenja sluha. I veoma jak, iznenadan zvuk može trajno oštetti sluh. Simptomi su nerazumevanje govora, često praćen zujanjem (tinitus) u zahvaćenom uhu. Ako je eksplozija ili pucanj razlog nastanka oštećenja, onda je najčešće zahvaćeno jedno uvo – ono koje je bilo sa strane izvora zvuka.

Oštećenje sluha od stresa

12440-thinking_man.630w.tn.jpg
Fenomen naglog gubitka sluha koji se javlja zajedno sa zujanjem u ušima (tinitus) i/ili sa osećanjem pritiska, napadima vrtoglavice (vertigo), dešava se obično ujutru, bez ikakvog upozorenja i najčešće na samo jednoj strani, a sluh može biti smanjen skoro u potpunosti.