Tipovi slušnih pomagala

Slušna pomagala postoje već duži niz godina, od njih su najčešći aparati za vazdušnu provodljivost. Danas se koristi digitalna tehnologija, pa ovi aparati imaju velike mogućnosti. Oni su, u stvari, mali računari za obradu zvuka.
Uloga slušnih aparata je da pojača upravo one frekvencije koje su najviše oštećene.
Svi ovi aparati mikrofonom prime zvuk, obrade ga i tako odgovarajuće pojačan emituju u spoljašnji slušni hodnik.
Slušni aparati visokog kaliteta imaju program za potiskivanje pozadinske, neprijatne buke, a pojačavaju i izdvajanju govor. Takodje, poseduju i program za koncentraciju zvuka samo na telefon, potiskivanjem ostalih zvukova.

 

Zaušno slušno pomagalo BTE (Behind The Ear) – ovaj aparat se nalazi iza uha, a zvuk se od njega prenosi putem cevi i olive u uho i time se prima zvuk;
BTE zausni.png
 

U uhu ITE (In The Ear) – ovo slušno pomagalo je relativno veliko, i ispunjava deo spoljašnjeg uva (školjku);
ITE-hearing-aid.jpg
 

U kanalu ITC (In The Canal) – Samo mali deo vidljiv je u spoljašnjem uhu, nema nastavak u gornjem delu ušne školjke;
ITC-hearing-aid.jpg
 

Potpuno u kanalu CIC (Completely In The Canal) – Ova vrsta slušnog pomagala je smeštena direktno u slušnom kanalu, i jedva je primetna spolja.
CIC.jpg